Seksowanie nasienia

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lutego, 2021

Seksowanie nasienia (sortowanie nasienia, z ang. semen sexing lub semen sorting) to biotechnika rozrodu zwiększająca zdolności rozrodcze samic. Stosowana przede wszystkim w celu pozyskania samic od najlepszych matek. Przy stosowaniu seksowanego nasienia potrzeba mniejszej liczby samic do produkcji sztuk remontowych (zmniejsza się frakcja selekcjonowanych samic) co zwiększa efektywność pracy hodowlanej na ścieżce matka-córka. Przynosi szczególnie wiele korzyści w połączeniu z genotypowaniem samic ponieważ z większą dokładnością wybiera się najlepsze matki i selekcję taką można podejmować zaraz po urodzeniu samicy. W ostatnich latach sortuje się nasienie także w kierunku męskim. Nasienie nie wszystkich samców daje się skutecznie sortować. Sortowanie nasienia zmniejsza liczbę porcji produkowanego nasienia z ejakulatu. Co czyni koszty jego produkcji wysokimi. Początkowo nie oferowano nasienia najlepszych buhajów w takiej formie, gdyż nie było to ekonomicznie opłacalne. Aktualnie zdarza się, że nasienie najlepszych buhajów oferowane jest przez stacje unasieniania tylko w takiej formie by ograniczyć szanse konkurencji na pozyskanie męskich potomków.

Sortowanie nasienia, choć wiąże się z nieco niższą skutecznością inseminacji przynosi wiele korzyści, takich jak: łatwiejszy poród, wyższa wydajność mleczna czy możliwość wcześniejszej inseminacji młodych jałówek.

Dostępność nasienia buhajów do doskonalenia rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej można znaleźć na stronie Centrum Genetycznego: tutaj.

© Tomasz Strabel