Parametry rozkładu zmiennej

Parametry rozkładu zmiennej (z ang. distribution parameters) to wskaźniki przedstawiające rozkład zmiennej. Rozróżnia się dwie grupy parametrów rozkładu. Pierwsza dotyczy tego jaki poziom przyjmując wartości, są to tak zwane miary położenia. Podstawowym parametrem z tej grupy jest średnia. Druga grupa parametrów określa jak bardzo zróżnicowane są wartości zmiennej – to są miary rozrzutu. Podstawowym parametrem z tej grupy jest wariancja. © Tomasz Strabel