Współczynnik korelacji

Współczynnik korelacji (z ang. correlation coefficient) jest miarą korelacji. Jego wartości mieszczą się w przedziale od -1 do 1. Gdy jego bezwzględna wartość jest bliska 1 mamy do czynienia o silnej korelacji, natomiast gdy wynosi zero mówimy o jej braku. Dodatnie wartości korelacji wskazują, że wraz ze wzrostem wartości jednej cechy obserwujemy wzrost wartości drugiej cechy. Natomiast przy korelacji ujemnej wzrostowi wartości jednej cechy towarzyszy spadek wartości drugiej cechy. © Tomasz Strabel