Kowariancja

Ostatnia modyfikacja dnia 16 lipca, 2021

Kowariancja (z ang. covariance) to miara zmienności pary cech. W pewnym uproszczeniu można ją określić jako wartość analogiczną do wariancji cechy. Oszacowania kowariancji są niezbędne do wyznaczenia wielkości współczynnika korelacji. © Tomasz Strabel