Locus cechy ilościowej

Locus cechy ilościowej (z ang. quantitative trait loci – QTL) to locus warunkujący fenotyp cechy ilościowej. © Tomasz Strabel