Locus

Locus to miejsce genu na chromosomie. © Tomasz Strabel