Współdziałanie alleli

Współdziałanie alleli to jeden z rodzajów współdziałania wariantów genów (alleli) z jednego locus. Dla cech mających znaczenie gospodarcze największe znaczenie mają: brak dominacji, dziedziczenie pośrednie, całkowita dominacja i naddominacja. Sposób współdziałania alleli przekłada się na zmienność genetyczną i ma znaczenie dla występowania wielu ważnych z hodowlanego punktu widzenia zjawisk jak np. heterozja.

Schemat różnych rodzajów współdziałania alleli: A – brak dominacji, B – dziedziczenie pośrednie, C – całkowita dominacja i D – naddominacja.

Rodzaje współdziałania alleli

© Tomasz Strabel