Współdziałanie alleli

Ostatnia modyfikacja dnia 14 marca, 2022

Współdziałanie alleli to jeden z rodzajów współdziałania genów zlokalizowanych w jednym locus (alleli). Dla cech ważnych z gospodarczego punktu widzenia największe znaczenie mają: brak dominacji, dziedziczenie pośrednie, całkowita dominacja i naddominacja. Sposób współdziałania alleli przekłada się na zmienność genetyczną i ma znaczenie dla występowania wielu ważnych z hodowlanego punktu widzenia zjawisk jak np. heterozja.

Schemat różnych rodzajów współdziałania alleli: A – brak dominacji – dziedziczenie pośrednie, B – dominowanie niezupełne, C – całkowita dominacja i D – naddominacja.

Rodzaje współdziałania alleli

© Tomasz Strabel