Całkowita dominacja

Całkowita dominacja – (z ang. complete dominance) to jeden z rodzajów współdziałania alleli w którym homozygota dominująca ma taką samą wartość jak heterozygota. © Tomasz Strabel