Dominowanie całkowite

Dominowanie całkowite – patrz całkowita dominacja. © Tomasz Strabel