Interakcja alleli

Interakcja alleli – patrz współdziałanie alleli.