Dziedziczenie pośrednie

Dziedziczenie pośrednie (z ang. patrial dominance) – jeden z rodzajów współdziałania alleli, w którym wartość fenotypu heterozygoty znajduje się pomiędzy wartością każdej z homozygot (patrz schemat współdziałanie alleli). © Tomasz Strabel