Efekty nieaddytywne

Efekty nieaddytywne (z ang. nonadditive gene effects lub gene combination value) to efekt szczególnego współdziałania genów mające przełożenie na obserwowany fenotypwartość fenotypową. Oznaczane są symbolem NA. Efekty nieaddytywne są wynikiem współdziałania alleli z jednego locus (dominacji – D) i współdziałania (interakcji) genów różnych locus czyli epistazy (I), stąd zapis:

NA = D + I.

Efekty nieaddytywne wraz efektami addytywnymi tworzą wartość genotypową. © Tomasz Strabel