Efekty addytywne

Efekty addytywne (z ang. additive gene effects) to sumujące się efekty genów wynikające z ich niezależnego od siebie wpływu na wartość fenotypową zwierzęcia. Ich łączna wartość to inaczej suma przeciętnych efektów genów nazywana wartością hodowlaną (A). © Tomasz Strabel