Wartość genotypowa

Ostatnia modyfikacja dnia 27 stycznia, 2023

Wartość genotypowa (z ang. genotypic value), nazywana też wartością genetyczną, to dla danej cechy łączny wynik działania niezależnych efektów genów osobnika i współdziałania genów. Oznaczana zwykle symbolem G wartość genotypowa może by przedstawiona za pomocą równania:

G = A + NA

gdzie A to efekty addytywne wynikająca z addytywnego działania genów (zwane wartością hodowlaną), a NA to wynik współdziałania genów obejmująca działanie nieaddtywyne. © Tomasz Strabel

Synonimy:
wartość genetyczna