Korelacja

Ostatnia modyfikacja dnia 23 września, 2021

Korelacja (z ang. correlaction) to miara siły zależności między cechami. Zależność ma miejsce gdy określonym, np. wysokim wartościom jednej cechy towarzyszą określone (np. zwykle wysokie lub zwykle niskie) wartości drugiej cechy. Wyrazem korelacji jest współczynnik korelacji. Rozróżniamy korelację fenotypową, genetyczną i środowiskową. © Tomasz Strabel