Korelacja fenotypowa

Ostatnia modyfikacja dnia 9 lipca, 2021

Korelacja fenotypowa (z ang. phenotypic correlation) to odmiana korelacji opisująca zależność między obserwowanymi wartościami cechy. Jeśli wartości korelacji fenotypowej są bliskie zeru mówimy o bardzo słabej lub braku korelacji. Jeśli są dodatnie, to obserwacją wysokiej wartości jednej cechy (np. wydajności mleka) towarzyszą zwykle obserwacje wysokiej wartości drugiej cechy (np. wydajności białka). Jeśli korelacja fenotypowa jest ujemna to wysokiej wartości jednej cechy towarzyszą niskie wartości drugiej, np. im więcej mleka tym na ogół jest w nim niższa zawartość tłuszczu. © Tomasz Strabel