Efekt Bulmera

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lutego, 2021

Efekt Bulmera (z ang. Bulmer effect) to zjawisko obserwowane w selekcjonowanych populacjach, polegające na równoważeniu się sił zmniejszających wariancję genetyczną na skutek selekcji i przeciwnie do niej działającej sile jej odbudowywania wynikającej z występowania zmienności mendlowskiej. Dochodzi do niego kilka pokoleń od rozpoczęcia selekcji. Dzięki temu zjawisku nie dochodzi do wyczerpania zmienności genetycznej w skutek prowadzonej selekcji.

Ponieważ wariancja genetyczna na skutek selekcji zmniejsza się automatycznie dochodzi do zmniejszenia wariancji fenotypowe i odziedziczalnośćci Parametry te obliczone w sytuacji równoważenia się tych sił określa się mianem parametrów równowagi. © Tomasz Strabel