Skutki selekcji

Skutki selekcji to zmiany w doskonalonej populacji zwierząt wywołane na skutek długotrwałej selekcji. Należą do nich przede wszystkim oczekiwane zmiany wartości hodowlanej będące celem prowadzonej pracy hodowlanej. Jednakże ze względu na występowanie korelacji genetycznych może dochodzić do zmiany wartości hodowlanej cech skorelowanych. Skutkami selekcji jest też zmniejszanie wariancji genetycznej, zwiększanie tempa przyrostu inbredu i rozpowszechnianie wad monogenowych. © Tomasz Strabel