Wariancja addytywna

Wariancja addytywna – patrz wariancja genetyczna addytywna. © Tomasz Strabel