Wariancja środowiskowa

Ostatnia modyfikacja dnia 8 kwietnia, 2021

Wariancja środowiskowa (z ang. environmental variance) to miara zmienności środowiskowej, jeden z podstawowych składników zmienności fenotypowej wywołana występowaniem czynników środowiskowych, σE2.

Dla cech powtarzalnych rozróżnia się wariancję środowiskową trwałą (permanentną lub systematyczną) i wariancję środowiskową chwilową:

σE2 = σEp2 σEt2.

© Tomasz Strabel