Komponenty wariancji

Ostatnia modyfikacja dnia 23 lutego, 2021

Komponenty wariancji (z ang. variance components) to elementy składające się na zmienność (wariancję) fenotypową. Uzyskuje się je w drodze szacowania komponentów wariancji. Komponenty wariancji pozwalają na określenie wartości parametrów genetycznych cechy

Składowe wariancji fenotypowej cechy odpowiadają źródłom zmienności mających wpływ na wartość fenotypową. Podstawowe składowe (komponenty) wariancji fenotypowej to wariancja genetyczna i wariancja środowiskowa.

σP2 = σG2 + σE2

© Tomasz Strabel