Wariancja genetyczna dominacyjna

Ostatnia modyfikacja dnia 19 lutego, 2021

Wariancja genetyczna dominacyjna to jedna z miar zmienności genetycznej dominacyjnej. – σD2 © Tomasz Strabel