Wariancja genetyczna addytywna

Ostatnia modyfikacja dnia 23 lutego, 2021

Wariancja genetyczna addytywna to jedna z miar zmienności genetycznej addytywnej, oznaczana symbolem σA2 . © Tomasz Strabel