Zmienność genetyczna addytywna

Ostatnia modyfikacja dnia 23 lutego, 2021

Zmienność genetyczna addytywna (z ang. additive genetic variance) to część zmienności fenotypowej cechy wynikająca ze zróżnicowania wartości hodowlanych zwierząt. Podstawową miarą tego źródła zmienności jest wariancja genetyczna addytywna. © Tomasz Strabel