Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój (z ang. sustainable development) to w odniesieniu do hodowli zwierząt takie ich doskonalenie, które pozwoli na czerpanie z nich korzyści także w przyszłości. W szczególności dotyczy to zachowania zmienności genetycznej i ograniczania wzrostu zinbredowania.

Jej celem jest wyhodowanie zwierząt, które lepiej dopasują się do środowiska, dostarczą surowców dobrej jakości dla aktualnego i przyszłych pokoleń, w akceptowalny sposób.

Realizacja zrównoważonego rozwoju musi uwzględniać trzy aspekty: ekonomiczny, społeczny i wpływu na środowisko.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
sustainable development