Uszeregowanie zwierząt

Uszeregowanie zwierząt to ich uporządkowanie wg wartości hodowlanej w celu przeprowadzenia selekcji – wyboru zwierząt na podstawie wartości hodowlanej. Ponieważ zwykle prowadzi się selekcję wielocechową cech dlatego zwierzęta uszeregowuje się wg łącznej wartości hodowlanej.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
ranking zwierząt