Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej

Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej to obliczanie wartości hodowlanych, których wyniki odnoszą się do specyfiki populacji danego kraju. Może być realizowana na dwa zasadniczo różniące się sposoby:

  1. Przeliczanie wartości hodowlanych obliczanych w wielu uczestniczących w międzynarodowej ocenie krajach i zwracanie do krajów uczestniczących wartości hodowlanych, które uwzględniają informacje na temat zwierząt zebrane w innych krajach.
  2. Obliczanie wartości hodowlanej w jednym miejscu (kraju) na podstawie informacji zebranych w wielu krajach.

Przykładem pierwszego wariantu jest ocena wartości hodowlanej prowadzona przez Interbull. Przykładem drugiego scenariusza może być ocena flamandzkiej części populacji krów holsztyńskich w Belgii jaką realizuje się w Spółdzielni CRV w Holandii, lub nordycka ocena holsztynów prowadzona wspólnie dla Danii, Finlandii i Szwecji przez NAV. © Tomasz Strabel