Wady jednogenowe

Ostatnia modyfikacja dnia 20 marca, 2024

Wady jednogenowe to choroby genetyczne, które wywołane są mutacjami w pojedynczym genie. Zwykle warunkowane są przez allele (geny) recesywne a do ich ujawnienia dochodzi, gdy w wyniku kojarzenia dwóch nosicieli powstanie homozygota recesywna. Wywołują straty w hodowli. Do najbardziej znanych u bydła mlecznego należą BLAD, CVM a ostatnio brachyspina. Dzięki genotypowaniu można poznać nosicieli takich wad i w dalszej kolejności ich eliminować lub unikać ich kojarzenia ze sobą. W takiej sytuacji nie dochodzi do ujawniania się tzw. wad recesywnych. Inbred przez zwiększanie częstości występowania układów homozygotycznych prowadzi do tzw. ujawnienia czyli częstszego występowania chorób genetycznych warunkowanych przez allele recysywne.

Wady jednogenowe bydła mlecznego.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
wady monogenowe