Choroby genetyczne

Choroby genetyczne (z ang. genetic disorders lub genetic defects) to choroby, których podłożem są zmiany w kodzie DNA. Mogą być wywołane przez pojedyncze mutacje, jak np. wady monogenowe lub dotyczyć struktury całych chromosomów. © Tomasz Strabel