DNA

DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy (z ang. deoxyribonucleic acid), jeden z podstawowych składników, z których zbudowany jest chromosom. Sekwencje zbudowane z DNA zlokalizowane na określonym miejscu chromosomu tworzą geny. © Tomasz Strabel