Marker genetyczny

Ostatnia modyfikacja dnia 6 czerwca, 2023

Marker genetyczny (z ang. genetic marker) to fragment kodu DNA, w tym gen, pozwalający na identyfikację pożądanego allelu. Markery pozwalają się zorientować, które warianty genów (allele), będące przedmiotem zainteresowania, odziedziczył osobnik od swoich rodziców.

Markery są wykorzystywane do selekcji wspomaganej markerami, a także w kontroli pochodzenia i do odkrywania rodziców, dzięki czemu ocena wartości hodowlanej staje się dokładniejsza lub szybsza.

Obecnie najbardziej rozpowszechnione w praktycznym zastosowaniu (selekcji genomowej) są markery SNP. Dzięki postępowi technologicznemu możliwym stało się masowe genotypowanie zwierząt z wykorzystaniem mikromacierzy. © Tomasz Strabel