Marker bezpośredni

Marker bezpośredni (z ang. direct marker) to marker genetyczny, który, w przeciwieństwie do najczęściej występujących markerów pośrednich, jednocześnie wpływa na interesującą cechę.

© Tomasz Strabel