Selekcja genomowa

Ostatnia modyfikacja dnia 2 lutego, 2021

Selekcja, której podstawą decyzji są wyniki genomowej oceny wartości hodowlanej. Wdrożenie selekcji genomowej w roku 2009 u amerykańskich holsztynów zapoczątkowało tzw. rewolucję genomową, tj. szereg zmian w programach hodowlanych i organizacji hodowli. Skala tych zmian jest największa w hodowli bydła mlecznego gdzie zrezygnowano z oceny wartości hodowlanej buhajów na podstawie użytkowości córek na rzeczy oceny genomowej. Głównym efektem tych zmian jest przyspieszenie postępu hodowlanego. © Tomasz Strabel