Selekcja bezpośrednia

Odmiana selekcji w której celem doskonalenie cechy odbywa się na podstawie obserwacji tej cechy. Przykładowo selekcja na wydajność białka opierająca się na informacjach o wydajności białka krów. © Tomasz Strabel