Odkrywanie rodziców

Odkrywanie rodziców (z ang. parentage discovery) – proces przypisywania rodziców osobnika, na podstawie analizy jego markerów genetycznych i markerów jego rodziców. Do odkrywania rodziców wykorzystuje się markery SNP. Standardy w tym zakresie określa ICAR. © Tomasz Strabel