Wykluczenie pochodzenia

Wykluczenie pochodzenia to wykreślenie z dokumentacji hodowlanej informacji o rodzicu lub rodzicach osobnika będące wynikiem negatywnego wyniku kontroli pochodzenia. Proces pozwala na porządkowanie dokumentacji hodowlanej, tj. usuwanie z niej błędnych informacji, co przyczynią się m.in. do zwiększania dokładności oceny wartości hodowlanej. W dobie selekcji genomowej możliwe jest odkrywanie rodziców na podstawie analizy markerów SNP. © Tomasz Strabel