Wady jednogenowe bydła mlecznego

Wady jednogenowe u bydła mlecznego to:

 • niedobór czynnika XI,
 • ośla stopa,
 • brachyspina,
 • deficyt cholesterolu,
 • bezrożność,
 • citrulinemia,
 • APAF1 (HH1),
 • SMC2 (HH3),
 • GART (HH4),
 • TFB1M (HH5),
 • SDE2 (HH6),
 • BLAD,
 • CVM.

Wszystkie wady za wyjątkiem bezrożności ujawniają się w układach homozygot recesywnych.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
wady monogenowe bydła mlecznego