Krzyżowanie twórcze

Krzyżowanie twórcze to rodzaj krzyżowania w wyniku którego tworzy się nowe rasy. Prowadzono często pod koniec XIX wieku, zwykle wykorzystując do tego celu dwie rasy wyjściowe. Przykładem nowej rasy utworzonej w wyniku krzyżowania twórczego może być rasa bydła mięsnego brangus utworzona z ras angus i brahman. © Tomasz Strabel