Hodowla na linię

Hodowla na linię (z ang. linebreeding) to sposób kojarzenia, w którym na rodziców wybiera się osobników posiadających wspólnego przodka. Od tworzenia linii zinbredowanych różni się tym, że przy ich tworzeniu wykorzystuje się osobniki silnie ze sobą spokrewnione. W przypadku hodowli na linię kojarzy się osobniki spokrewnione z konkretnym przodkiem i zwykle nie jest to bardzo silne spokrewnienie (typu ojciec – córka). © Tomasz Strabel