Wytrwałość laktacji

Wytrwałość laktacji (z ang. lactation persistency) to zdolność samicy do utrzymania możliwie stałej wydajności mleka w czasie laktacji. Wysoka wytrwałość laktacji ułatwia zarządzanie stadem poprzez unikanie bardzo wysokich wydajności w szczycie laktacji i pokrywanie bardziej ujednoliconego zapotrzebowania na składniki pokarmowe u zwierząt które rozpoczęły laktację w różnym czasie. © Tomasz Strabel