Niezależne poziomy brakowania

Niezależne poziomy brakowania (z ang. independent culling levels)to jedna z metod selekcji wielocechowej, która polega na wyznaczeniu niezależnych progów odcięcia dla każdej z cech. Wybierane są tylko takie osobniki, których wartość każdej cechy przekracza wyznaczone minimum. Do słabych stron metody należy konieczność wyznaczenia progów oraz to, że osobnik wybitny pod względem jednej cechy może nie zostać wybrany, gdy wartość drugiej cechy znajdzie się tuż pod progiem. Stąd najlepszą metodą selekcji wielocechowej jest metoda indeksu selekcyjnego. © Tomasz Strabel

Synonimy:
niezależne kryteria selekcyjne