Intensywność selekcji

Intensywność selekcji – patrz: ostrość selekcji.

© Tomasz Strabel