Ostrość selekcji

Ostrość selekcji (z ang. selection intensity) to wyrażona w jednostkach odchylenia standardowego cechy przewaga selekcjonowanych zwierząt na średnią wartością kandydatów do selekcji. Wynika ona z frakcji selekcjonowanych zwierząt, która powinna być jak najmniejsza aby maksymalizować postęp hodowlany. Frakcja jest mniejsza gdy wybiera się niewiele zwierząt lub gdy kandydatów jest wielu. Im mniejsza frakcja selekcjonowanych zwierząt tym większa ostrość selekcji.

Tabela do przeliczania frakcji selekcjonowanych osobników na ostrość selekcji.

Tabela do przeliczania frakcji selekcjonowanych zwierząt na ostrość selekcji

W celu odczytania z tabelki ostrości selekcji odpowiadającej danej frakcji selekcjonowanych zwierząt dodaj odpowiednią wartość z pierwszej kolumny i pierwszego wiersza i na ich przecięciu odczytaj ostrość selekcji. Dla mniejszych wartości frakcji odczytaj ostrość z dolnej części tabeli.

© Tomasz Strabel