Genetyczna różnica selekcyjna

Genetyczna różnica selekcyjna to przewaga średniej wartości hodowlanej selekcjonowanych zwierząt nad średnią kandydatów z doskonalonej genetycznie populacji. Może być obliczana osobno dla matek i ojców. Określa bezpośrednio wielkość oczekiwanej reakcji na selekcję:

GRS = i * σWH,

gdzie i to ostrość selekcji a σWH to zmienność wartości hodowlanych.

© Tomasz Strabel