Powtarzalność oceny wartości hodowlanej

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Powtarzalność gdy używany w stosunku do wyników oceny wartości hodowlanej (z ang. reliability) to kwadrat dokładności oceny wartości hodowlanej. Termin powtarzalności oceny często utrudnia komunikację gdyż jest mylony z dokładnością oceny lub powtarzalnością jako parametrem genetycznym.

Wbrew znaczeniu słowa powtarzalność termin ten nie określa prawdopodobieństwa uzyskania takiego samego wyniku oceny osobnika przy kolejnym jej szacowaniu, chociaż naturalnym jest, że wyniki oceny wartości hodowlanej obliczone z wyższą dokładnością (i tym samym powtarzalnością) charakteryzować się będą mniejszymi zmianami z oceny (szacowania) na ocenę.

W Polsce wyniki oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego przyjęto publikować wraz z powtarzalnością choć niekiedy jest ona nazywana dokładnością oceny.

© Tomasz Strabel