Wiarygodność oceny wartości hodowlanej

Wiarygodność oceny wartości hodowlanej (z ang. reliability of a breeding value) to nic innego jak dokładność oceny wartości hodowlanej podniesiona do kwadratu.

Wiarygodność a nie dokładność oceny wartości hodowlanej przyjęło publikować w ocenie wartości hodowlanej bydła mlecznego. Tak jest też i w Polsce, gdzie wiarygodność oceny wartości hodowlanej jest nazywana powtarzalnością .

Termin wairogodności oceny (powtarzalności) często utrudnia komunikację gdyż jest mylony z dokładnością oceny lub powtarzalnością jako parametrem genetycznym.

Wbrew znaczeniu słowa powtarzalność termin ten nie określa prawdopodobieństwa uzyskania takiego samego wyniku oceny osobnika przy kolejnym jej szacowaniu, chociaż naturalnym jest, że wyniki oceny wartości hodowlanej obliczone z wyższą dokładnością (i tym samym powtarzalnością) charakteryzować się będą mniejszymi zmianami z oceny (szacowania) na ocenę.

© Tomasz Strabel

Synonimy:
powtarzalność oceny wartości hodowlanej