Piramida hodowlana

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Piramida hodowlana to schematycznie przedstawiona struktura doskonalonej genetycznie populacji, w której zwierzęta o najwyższej wartości hodowlanej umieszcza się na górze (czubku) piramidy, natomiast zwierzęta o najniższej wartości hodowlanej u jej podstawy. Zróżnicowanie poziomu genetycznego wynika z faktu, że selekcję prowadzi się zwykle wśród osobników o najwyższej wartości – stanowią one populację zarodową. Natomiast u podstawy są zwierzęta stanowiące populację podstawową (produkcyjną). Między populacją zarodową a populacją podstawową mogą się znajdować zwierzęta ze stad reprodukcyjnych (środkowy poziom piramidy). Na środkowych poziomach piramidy hodowlanej często dochodzi do krzyżowania osobników różnych ras, przez co u podstawy występują mieszańce o wysokiej wartości użytkowej. Różnice między poziomem wartości hodowlanej stad zarodowych a produkcyjnymi określa się mianem opóźnienia genetycznego.

© Tomasz Strabel