Nosiciel

Nosiciel (z ang. carrier) to pojęcie odnosi się zwykle do osobników, które w genotypie posiadają jeden allel warunkujący wadę genetyczną, której ujawnienie warunkowane jest posiadaniem dwóch kopii danego allelu.

Nosicieli znanych wad jednogenowych oznacza się w katalogach, np. buhaje będące nosicielami brachyspiny oznaczane są BYC a wolne: BYF. Oznaczenie wywodzi się z oznakowania wady (BY w przypadku brachyspiny), litera C oznacza nosieciela (z ang. carrier), a F osobnika całkowicie wolnego (z ang. free) do wady.

© Tomasz Strabel