Inbred

Ostatnia modyfikacja dnia 14 września, 2022

Inbred (z ang. inbreeding), inaczej chów wsobny, to kojarzenie spokrewnionych osobników. W jego wyniku wzrasta liczba identycznych genów, pozyskanych przez ojca i matkę od wspólnego przodka, zjawisko zwane homozygotycznością. Miarą homozygotyczności jest współczynnik inbredu, który oblicza się dla osobników na podstawie analizy ich rodowodu. Alternatywę do takiego podejścia stanowi inbred genomowy.

Inbred u zwierząt gospodarskich jest niepożądany ze względu na występowanie depresji inbredowej. Może być także narzędziem do wytwarzania nowych ras zwierząt. W populacjach poddanych długotrwałej selekcji wzrost inbredu jest jej nieunikniony skutkiem.

W ostatnich latach zaczęto rozróżniać inbred nowy i inbred stary, jako że badania wskazują, iż wspólni przodkowie występujący głęboko w rodowodach, chociaż z jednej strony mogą prowadzić do akumulacji inbredu u probanta, to jednak inbred z tego tytułu będzie wywoływał mniejszą depresję inbredową.
© Tomasz Strabel

Synonimy:
chów wsobny