Ciąg homozygotyczności

Ostatnia modyfikacja dnia 26 września, 2022

Ciąg homozygotyczności (z ang. ROH – runs of homozygosity) to długie odcinki genotypu nieprzerwanie homozygotycznych.

Poznanie długości i liczby ROH jest użyteczne w badaniach filogenetycznych, w ocenie chowu wsobnego czy w śledzeniu procesów selekcyjnych, w tym także typowaniu subregionów genomu, w których ujednolicenie genetyczne wyrażone przez ROH świadczy o obecności genów warunkujących cechy użytkowe podlegające selekcji.

Inbred powoduje, że długość odcinków homozygotyczności jest duża. Sytuacje takie obserwuje się w szczególności przy tzw. inbredzie nowym podczas gdy inbred stary charakteryzują raczej krótkie odcinki homozygotyczności.

© Tomasz Strabel